Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Publications

Mgr. Sergii Kurylo, PhD.

On this page, you can search the on-line database of the Slovak Academy of Sciences for the publications.

Select year/category for a list of publications:
 • BROSKA, Igor** - SVOJTKA, Martin - YI, Keewook - KONEČNÝ, Patrik - KURYLO, Sergiy - MARASZEWSKA, Maria. Variscan magmatism in the Western Carpathians with linkage to slab-breakoff? Implication from age data and mineralogy. In 5th Bohemian Massif Symposium : Book of Abstracts. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, Publishing House of the Slovak Academy of Sciences : Earth Science Institute of the Slovak Academy of Sciences, 2023, p. 6-7. ISBN 978-80-224-2012-9. (5th Bohemian Massif Symposium) Type: AFH
 • JELEŇ, Stanislav** - FERENC, Štefan - KURYLO, Sergiy - PROROKOVÁ, Eva. Chemické zloženie minerálov tetraedritovej skupiny ložiska Zlatá Baňa. In Mineralogická konferencia : zborník abstraktov. - Slovenská mineralogická spoločnosť, 2023, s. 49-53. ISBN 978-80-570-4900-5. (Mineralogická konferencia Vyšná Boca 2023) Type: AFH
 • KUBIŠ, Michal** - FERENC, Štefan - UHER, Pavel - KURYLO, Sergiy. Hydrotermálne žilné mineralizácie v kryštaliniku Malej Fatry (predbežné výsledky). In Mineralogická konferencia : zborník abstraktov. - Slovenská mineralogická spoločnosť, 2023, s. 57-63. ISBN 978-80-570-4900-5. (Mineralogická konferencia Vyšná Boca 2023) Type: AFH
 • KURYLO, Sergiy** - LYZHACHENKO, Nataliia - MYCHAK, Sergii. Rare-metal pegmatite of the Stankuvatsko-Lypniazske ore field (West part of the Inhul Domain, Ukrainian Shield). In Mineralogická konferencia : zborník abstraktov. - Slovenská mineralogická spoločnosť, 2023, s. 64-65. ISBN 978-80-570-4900-5. (Mineralogická konferencia Vyšná Boca 2023) Type: AFH
 • MARASZEWSKA, Maria** - BROSKA, Igor - KURYLO, Sergiy. Accessory U-Th-REE minerals in leucogranite in Nízke Tatry Mts., Western Carpathians: The story of melts, fluids and ores. In 5th Bohemian Massif Symposium : Book of Abstracts. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, Publishing House of the Slovak Academy of Sciences : Earth Science Institute of the Slovak Academy of Sciences, 2023, p. 20-21. ISBN 978-80-224-2012-9. (5th Bohemian Massif Symposium) Type: AFH
 • MILOVSKÁ, Stanislava** - ORVOŠOVÁ, Monika - MILOVSKÝ, Rastislav - KURYLO, Sergiy - ŠURKA, Juraj - BELLMAN, Frank - BIROŇ, Adrián. Kryogénne jaskynné minerály vybraných jaskýň Slovenska a perspektívy ich výskumu. In Mineralogická konferencia : zborník abstraktov. - Slovenská mineralogická spoločnosť, 2023, s. 66-67. ISBN 978-80-570-4900-5. (Mineralogická konferencia Vyšná Boca 2023) Type: AFH
 • ONDREJKA, Martin** - UHER, Pavel - FERENC, Štefan - MAJZLAN, Juraj - POLLOK, Kilian - MIKUŠ, Tomáš - MILOVSKÁ, Stanislava - MOLNÁROVÁ, Alexandra - ŠKODA, Radek - KOPÁČIK, Richard - KURYLO, Sergiy - BAČÍK, Peter. Monazite-(Gd), a new Gd-dominant mineral of the monazite group from the Zimna Voda REE-U-Au quartz vein, Prakovce, Western Carpathians, Slovakia. In Mineralogical Magazine, 2023, vol. 87, no. 4, p. 568-574. (2022: 2.7 - IF, Q2 - JCR, 0.79 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0026-461X. Dostupné na: https://doi.org/10.1180/mgm.2023.37 (VEGA č. 1/0563/22 : Asociácie a paragenézy supergénnych minerálov: odraz migrácie ťažkých prvkov v životnom prostredí) Type: ADCA
 • PROROKOVÁ, Eva** - JELEŇ, Stanislav - KURYLO, Sergiy - MILOVSKÁ, Stanislava. Mineralógia supergénnych Mn - Fe minerálov v oxidačnej zóne banskoštiavnického rudného ložiska. In Geochémia 2023 : Zborník vedeckých príspevkov z konferencie. Editor Ľubomír Jurkovič, Jozef Kordík, Claudia Čičáková ; rec. Edgar Hiller, Peter Koděra, Ján Milička. 1. vyd. - Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2023, s. 95-97. ISBN 978-80-8174-071-8. (Vedecká konferencia Geochémia 2023) Type: AFD
 • PROROKOVÁ, Eva** - JELEŇ, Stanislav - KURYLO, Sergiy - MILOVSKÁ, Stanislava. Mineralogy of Mn minerals in the oxidation zone of the Banská Štiavnica epithermal ore deposit, Slovakia. In XXII International Conference of Young Geologists : Abstract Book. 1. vyd. - Bratislava : Comenius University Bratislava, 2023, p. 69-70. ISBN 978-80-223-5604-6. (ICYG 2023) Type: AFH
 • RYBNIKOVA, Olena** - UHER, Pavel - PROF. NOVÁK, Milan - CHLÁDEK, Štěpán - BAČÍK, Peter - KURYLO, Sergiy - VACULOVIČ, T. Chrysoberyl and associated beryllium minerals resulting from metamorphic overprinting of the Marsikov-Schinderhubel III pegmatite, Czech Republic. In Mineralogical Magazine, 2023, vol. 87, no. 3, p. 369-381. (2022: 2.7 - IF, Q2 - JCR, 0.79 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0026-461X. Dostupné na: https://doi.org/10.1180/mgm.2023.22 Type: ADCA
 • RYBNIKOVA, Olena** - UHER, Pavel - NOVÁK, Milan - CHLÁDEK, Štěpán - BAČÍK, Peter - KURYLO, Sergiy - VACULOVIČ, T. Chrysoberyl and associated beryllium minerals: comparison of the Maršíkov - Schinderhübel III pegmatite, Czech Republic and the Kuduberge pegmatite, Namibia. In XXII International Conference of Young Geologists : Abstract Book. 1. vyd. - Bratislava : Comenius University Bratislava, 2023, p. 74-76. ISBN 978-80-223-5604-6. (ICYG 2023) Type: AFH
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus