Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

Mgr. Xenia Daniela Poslon PhD.

International projects

Explaining the Effects of Social Identity Complexity on Majority Members Acculturation Preferences

Komplexnosť sociálnej identity a jej vplyv na akulturačné preferencie príslušníkov majority

Duration: 1.1.2024 - 31.12.2024
Program: Bilaterálne - iné
Project leader: Mgr. Poslon Xenia Daniela PhD.

* UKR - Social survey of Ukrainian migrants in Slovakia

Spoločenská sonda ukrajinských migrantov a migrantiek na Slovensku

Duration: 1.9.2023 - 31.12.2024
Program: Bilaterálne - iné
Project leader: Mgr. Fedáková Denisa PhD.

* Social survey of Ukrainian migrants in Slovakia

UKR - Spoločenská sonda ukrajinských migrantov a migrantiek na Slovensku

Duration: 1.9.2023 - 31.12.2024
Program: Bilaterálne - iné
Project leader: Mgr. Lášticová Barbara PhD.


National projects

* Antecedents of intergroup solidarity in the context of societal crises: a mixed method approach

Antecedenty medziskupinovej solidarity v kontexte spoločenských kríz: zmiešaný výskumný prístup

Duration: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Lášticová Barbara PhD.

Projects total: 4

Note: * cosolver