Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Publications

Mgr. Eva Palkovičová, PhD.

On this page, you can search the on-line database of the Slovak Academy of Sciences for the publications.

Select year/category for a list of publications:
  • PALKOVIČOVÁ, Eva. Marína Miloslava Hodžová, pisateľka listov (Viliamovi Paulinymu-Tóthovi) = Marína Miloslava Hodžová, a writer of letters (to Viliam Pauliny-Tóth). In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2023, roč. 70, č. 4, s. 394-411. (2022: 0.1 - IF, 0.126 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0037-6973. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/slovlit.2023.70.4.4 (VEGA 2/0021/20 : Národnoobrodenecké reprezentácie - mody realizácie, transgresie a tranzície) Type: ADNB
  • PALKOVIČOVÁ, Eva. Génius či strašidlo? John Milton po druhé. In Knižná revue, 2023, roč. 33, č. 3, s. 24-25. ISSN 1210-1982. Type: BDF
  • PALKOVIČOVÁ, Eva. Angažovaní, depresívni, humorní aj spirituálni. In Knižná revue, 2023, roč. 33, č. 2, s. 36. ISSN 1210-1982. Recenzia na: Rozhovory s osobnosťami literatúry 70. rokov / The Paris Review. - Bratislava : Brak, 2022. Type: EDI
  • PALKOVIČOVÁ, Eva. Truhlářová, Jana: Dlhá cesta k porozumeniu. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2023, roč. 70, č. 3, s. 322-324. (2022: 0.1 - IF, 0.126 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0037-6973. Recenzia na: Dlhá cesta k porozumeniu. Emile Zola, Gustave Flaubert, Guy de Maupassant v slovenskej literatúre a kritike / Jana Truhlářová. - Bratislava : Veda, 2021. Type: EDI
  • PALKOVIČOVÁ, Eva. Literárnokritická reflexia slovenskej literatúry. In Knižná revue, 2023, roč. 33, č. 4, s. 5. ISSN 1210-1982. Type: EDJ
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus