Informačná stránka zamestnanca SAV

RNDr. Jana Antalíková PhD. - projektová činnosť

Medzinárodné projekty

* Štúdium molekúl zúčastnených vo fertilizačnom procese cicavcov
Study of molecules involved in fertilization process of mammals
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Jankovičová Jana PhD.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2020

Celkový počet projektov: 1

Poznámka:
* spoluriešiteľ