Information Page of SAS Employee

RNDr. Jana Antalíková PhD. - projects

International projects

* Study of molecules involved in fertilization process of mammals
Štúdium molekúl zúčastnených vo fertilizačnom procese cicavcov
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Project leader: Ing. Jankovičová Jana PhD.
Duration: 1.1.2018 - 31.12.2020

Projects total: 1

Note:
* cosolver