Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Publications

Ing. Alexandra Zahradníková, DrSc.

On this page, you can search the on-line database of the Slovak Academy of Sciences for the publications.

Select year/category for a list of publications:
  • BAGLAEVA, Iuliia - IAPAROV, Bogdan - ZAHRADNÍK, Ivan - ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra**. Analysis of noisy transient signals based on Gaussian process regression. In Biophysical Journal, 2023, vol. 122, no. 3, p. 451-459. (2022: 3.4 - IF, Q2 - JCR, 1.216 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0006-3495. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.bpj.2023.01.003 (JRP/2019/836/RyRinHeart : RyRinHeart – Vývoj inhibítorov ryanodínového receptora pre srdcové ochorenia. Vega č. 2/0182/21 : Reorganizácia diád kardiomyocytov pri experimentálnej terapii zlyhávajúceho srdca. APVV-21-0443 : Mitochondriálne ochorenia a zlyhanie srdca. ERA-CVD_JTC2019-055 : HF-MetaB – Metabolická terapia srdcového zlyhania: úloha vitamínov B. ITMS: 313011V344 : Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervencie a mechanizmov obezity a jej komorbidit (OBEZITA). ITMS: 313021BZC9 : Posilnenie výskumných, vývojových a inovačných kapacít translačného biomedicínskeho výskumu ľudských ochorení) Type: ADCA
  • CAGALINEC, Michal - BAGLAEVA, Iuliia - ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra - IAPAROV, Bogdan - ZAHRADNÍK, Ivan - ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra, ml. Calcium transient alterations in cardiac myocytes of voluntarily running rats. In European Biophysics Journal with Biophysics Letters, 2023, vol. 52, suppl. 1, p. S121, Meeting Abstrakt: P-325. (2022: 2 - IF, Q3 - JCR, 0.466 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0175-7571. Dostupné na internete: https://doi.org/10.1007/s00249-023-01668-7 (14th EBSA European Biophysics Congress, July 31 – August 4, 2023, Stockholm, Sweden) Type: AEMA
  • ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra - PAVELKOVÁ, Jana - ZAHRADNÍK, Ivan. Ryanodine receptor inactivation by divalent ions. In 12th International conference structure and stability of biomacromolecules, 5 -7. 9. 2023, Košice : Book of contributions. - Košice, Slovakia : Institute of experimental physics, Slovak academy of sciences, 2023, p. 34-35, PL12. ISBN 978-80-89656-26-4. (JRP/2019/836/RyRinHeart : RyRinHeart – Vývoj inhibítorov ryanodínového receptora pre srdcové ochorenia. ERA-CVD_JTC2019-055 : HF-MetaB – Metabolická terapia srdcového zlyhania: úloha vitamínov B. Vega č. 2/0182/21 : Reorganizácia diád kardiomyocytov pri experimentálnej terapii zlyhávajúceho srdca. APVV-21-0443 : Mitochondriálne ochorenia a zlyhanie srdca) Type: AFF
  • ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra - IAPAROV, Bogdan - PAVELKOVÁ, Jana - ZAHRADNÍK, Ivan. New insights into the inactivation of ryanodine receptors. In 50. pracovní konference „Komise experimentální kardiologie“, 4. – 6. 10. 2023, Mikulov : Sborník Abstrakt. - Brno : SYMMA, spol. s r.o., 2023, p. 47. ISBN 978-80-11-03840-3. (APVV-21-0443 : Mitochondriálne ochorenia a zlyhanie srdca. Vega č. 2/0182/21 : Reorganizácia diád kardiomyocytov pri experimentálnej terapii zlyhávajúceho srdca) Type: AFG
  • ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra, ml. - BAGLAEVA, Iuliia - IAPAROV, Bogdan - ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra. Assessing the contractility of cardiomyocytes from 2-D confocal images. In 50. pracovní konference „Komise experimentální kardiologie“, 4. – 6. 10. 2023, Mikulov : Sborník Abstrakt. - Brno : SYMMA, spol. s r.o., 2023, p. 27. ISBN 978-80-11-03840-3. (APVV-21-0443 : Mitochondriálne ochorenia a zlyhanie srdca. Vega č. 2/0182/21 : Reorganizácia diád kardiomyocytov pri experimentálnej terapii zlyhávajúceho srdca) Type: AFG
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus