Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

Ing. Juraj Szabó PhD.

International projects

Preparation of ZnTiO, ZnO and (YGd)203: Eu ceramic with conventional and Pulse electric current sintering technique

Príprava ZnTiO3, ZnO and (YGd)2O3: Eu keramiky konvenčným spekaním a spekaním pomocou pulzného elektrického prúdu

Duration: 1.1.2023 - 31.12.2024
Program: Mobility
Project leader: Ing. Szabó Juraj PhD.


National projects

* HERO - -

Elektrokatalyzátory pre efektívnu produkciu vodíka pre budúce elektrolyzéry a palivové články

Duration: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Project leader: RNDr. Baťková Marianna PhD.

Projects total: 2

Note: * cosolver