Information Page of SAS Employee

Mgr. Michaela Ovadová - projects

National projects

* -
Mezoškálové javy a štruktúry v mäkkých látkach polymérneho a nepolymérneho charakteru,
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Sedlák Marián DrSc.
Duration: 1.1.2017 - 31.12.2019
* NANOSEG - Nanosegregation in soft matter of polymeric and nonpolymeric nature
Nanosegregácia v mäkkých látkach polymérneho a nepolymérneho charakteru
Program: APVV
Project leader: RNDr. Sedlák Marián DrSc.
Duration: 1.7.2017 - 31.12.2020

Projects total: 2

Note:
* cosolver