Information Page of SAS Employee

Mgr. Michaela Ovadová - projects

National projects

* NANOSEG - Nanosegregation in soft matter of polymeric and nonpolymeric nature
Nanosegregácia v mäkkých látkach polymérneho a nepolymérneho charakteru
Program: APVV
Project leader: RNDr. Sedlák Marián DrSc.
Duration: 1.7.2017 - 31.12.2020

Projects total: 1

Note:
* cosolver