Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

Ing. Miroslav Balog PhD.

National projects

* LISPER - -

Integratívna stratégia v rozvoji personalizovanej medicíny vybraných zhubných nádorových ochorení a jej vplyv na kvalitu života

Duration: 7.7.2020 - 30.6.2023
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a inovácie
Project leader: doc. Ing. Baláž Vladimír PhD., DrSc.

* Slovakia 2030

Slovensko 2030

Duration: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Project leader: Ing. Nemcová Edita PhD.

BIOFORD - -

Systémová verejná výskumná infraštruktúra – biobanka pre nádorové a zriedkavé ochorenia

Duration: 1.6.2020 - 30.6.2023
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a inovácie
Project leader: Ing. Balog Miroslav PhD.

Projects total: 3

Note: * cosolver