Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

RNDr. Naďa Mrkývková PhD.

International projects

Targeted Defect Passivation in Thin Perovskite Films

Cielená pasivácia defektov v tenkých perovskitových vrstvách

Duration: 1.1.2023 - 31.12.2024
Program: Mobility
Project leader: RNDr. Mrkývková Naďa PhD.


National projects

SuPerCell - Towards Superior Perovskite-based Solar Cells via Optimized Passivation and Structure

Pokročilé perovskitové solárne články s optimalizovanou pasiváciou a štruktúrou

Duration: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Project leader: RNDr. Mrkývková Naďa PhD.

* Application of biocompatible 2D nanomaterials and nanoparticles as a protection against biodeterioration of various types of surfaces.

Využitie biokompatibilných 2D nanomateriálov a nanočastíc ako ochrana pred biodeterioráciou rôznych druhov povrchov.

Duration: 1.1.2022 - 31.12.2024
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Hofbauerová Monika PhD.

Projects total: 3

Note: * cosolver