Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

RNDr. Naďa Mrkývková PhD.

National projects

MNon2Dsub - Molecular nanostructures on two-dimensional substrates

Molekulárne nanoštruktúry na dvojdimenzionálnych substrátoch

Duration: 1.4.2021 - 30.12.2023
Program: APVV
Project leader: RNDr. Mrkývková Naďa PhD.

SuPerPass - Perovskite-based Films with Superior Passivation and Structure

Perovskitové vrstvy s vylepšenou pasiváciou a štruktúrou

Duration: 1.7.2022 - 30.6.2025
Program: APVV
Project leader: RNDr. Mrkývková Naďa PhD.

SuPerCell - Towards Superior Perovskite-based Solar Cells via Optimized Passivation and Structure

Pokročilé perovskitové solárne články s optimalizovanou pasiváciou a štruktúrou

Duration: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Project leader: RNDr. Mrkývková Naďa PhD.

* Application of biocompatible 2D nanomaterials and nanoparticles as a protection against biodeterioration of various types of surfaces.

Využitie biokompatibilných 2D nanomateriálov a nanočastíc ako ochrana pred biodeterioráciou rôznych druhov povrchov.

Duration: 1.1.2022 - 31.12.2024
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Hofbauerová Monika PhD.

Projects total: 4

Note: * cosolver