Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

MSc. Daniel Moreno PhD.

International projects

* AtomDeC - Atomic Design of Carbon-Based Materials for New Normal Society

Atómová koncepcia materiálov na báze uhlíka pre novú normálnu spoločnosť

Duration: 1.11.2021 - 30.10.2024
Program: Multilaterálne - iné
Project leader: Ing. Scholtzová Eva CSc.


National projects

* BioPolSil - Bionanocomposites based on organic polycations and layered silicates

Bionanokompozitné materiály na báze vrstevnatých silikátov

Duration: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Project leader: RNDr. Madejová Jana DrSc.

* PolyNanoPhoto - Polymer surfaces modified with layered nanoparticles and photoactive dyes

Povrchy polymérov modifikované vrstevnatými nanočasticami a fotoaktívnymi farbivami

Duration: 1.7.2019 - 30.6.2023
Program: APVV
Project leader: Ing. Pálková Helena PhD.

Projects total: 3

Note: * cosolver