Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

Mgr. Adriana Annušová PhD.

National projects

MOXIO - Biological fate and therapeutic applicability of iron oxide-molybdenum oxide nanocomplexes

Biologický osud nanokomplexov oxidu železa a molybdén oxidu a ich využiteľnosť v terapii

Duration: 1.7.2023 - 30.6.2025
Program: APVV
Project leader: Mgr. Annušová Adriana PhD.

-

Návrh a optimalizácia biokonjugačných stratégii inovatívnych 2D fototermálnych nanomateriálov s tumor-navádzajúcimi peptidmi

Duration: 1.1.2022 - 31.12.2024
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Annušová Adriana PhD.

NanoCAre - Nanomedical approach to fight pancreatic cancer via targeting tumor- associated carbonic anhydrase IX

Využitie nanomedicíny v boji proti rakovine pankreasu prostredníctvom zacielenia nádorovo-asociovanej karbonickej anhydrázy IX.

Duration: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Project leader: Mgr. Annušová Adriana PhD.

Projects total: 3

Note: * cosolver