Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

Mgr. Igor Kokavec PhD.

National projects

-

Bentický život v krasových prameňoch: Ekologická izolovanosť pramenného habitatu, funkčné zloženie a fylogenetická diverzita bentických organizmov

Duration: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Kokavec Igor PhD.

-

Klimatická zmena a vodné nádrže – efekt antropických vplyvov na teplotný režim tokov a diverzitu bentických bezstavovcov

Duration: 1.1.2019 - 31.12.2022
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Kokavec Igor PhD.

Projects total: 2

Note: * cosolver