Information Page of SAS Employee

Mgr. Ivana Krajňáková - projects

National projects

* Descriptive and Computational Complexity of Formal Languages
Popisná a výpočtová zložitosť formálnych jazykov
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Jirásková Galina CSc.
Duration: 1.1.2019 - 31.12.2022

Projects total: 1

Note:
* cosolver