Information Page of SAS Employee

Mgr. Stanislav Komorovský PhD. - projects

International projects

* SCALP - Spin Coupling Advanced Level Perception
Percepcia spinovej interakcie na pokročilej úrovni
Program: Bilaterálne - iné
Project leader: Dr. Malkin Oľga DrSc.
Duration: 1.2.2020 - 31.12.2021


National projects

* Development of advanced tools for calculation and interpretation of NMR and EPR spectra of heavy element compounds
Vývoj pokročilých nástrojov na výpočet a interepretáciu NMR a EPR spektier systémov ťažkých prvkov
Program: VEGA
Project leader: Dr. Malkin Oľga DrSc.
Duration: 1.1.2017 - 31.12.2020

Projects total: 2

Note:
* cosolver