Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

Mgr. Stanislav Komorovský PhD.

National projects

* DKS-pNMR - Development of tools for advanced analysis and prediction of parameters of EPR, NMR and pNMR spectra of complex systems containing heavy elements

Vývoj nástrojov pre pokročilú analýzu a predikciu parametrov spektier EPR, NMR a pNMR komplexných systémov obsahujúcich ťažké prvky

Duration: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Project leader: Dr. Malkin Oľga DrSc.

DCG-XAS - Development of advanced methods for accurate prediction and analysis of X-ray spectra of open-shell species

Vývoj pokročilých metód určených na presnú predpoveď a analýzu röntgenových spektier molekúl s otvorenou obálkou

Duration: 1.7.2023 - 30.6.2027
Program: APVV
Project leader: Mgr. Komorovský Stanislav PhD.

Projects total: 2

Note: * cosolver