Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Publications

Mgr. Lucia Heldáková, PhD.

On this page, you can search the on-line database of the Slovak Academy of Sciences for the publications.

Select year/category for a list of publications:
  • ĎURKOVSKÁ, Mária - HELDÁKOVÁ, Lucia. Materinský jazyk a jeho prestíž v systéme hodnôt slovenských učiteľov v Maďarsku = Mother Language and its Prestige in the System of Values of Slovak Teachers in Hungary. In Sborník z mezinárodní konference ICOLLE 2022 : „Omnes, omnia, omnio“ pro 21. století. Editori: Lenka Kamanová, Petr Adamec, Michal Šimaně ; recenzenti: Jarmila Bradová, Dzintra Iliško. 1. vyd. - Brno : Mendelova univerzita v Brně, 2023, s. 16-23. ISBN 978-80-7509-922-8. Dostupné na: https://doi.org/10.11118/978-80-7509-922-8-0016 (Vega č. 2/0012/19 : Reflexia slovenského národnostného školstva v Maďarsku v kontexte súčasnosti a ďalších perspektív jeho fungovania. ICOLLE 2022 : mezinárodní konference) Type: AFC
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus