Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Publications

Mgr. Ján Výbošťok, PhD.

On this page, you can search the on-line database of the Slovak Academy of Sciences for the publications.

Select year/category for a list of publications:
  • SLÁDEKOVÁ MADAJOVÁ, Michala - ŠVEDA, Martin - VÝBOŠŤOK, Ján. Bude miesto pre všetky deti? Kapacita predškolských zariadení v Bratislavskom samosprávnom kraji = Will there be a place for all children? Capacity of pre-school facilities in the Bratislava self-governing region. In Geografický časopis, 2021, roč. 73, č. 4, s. 301-322. (2020: 0.263 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0016-7193. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/geogrcas.2021.73.4.16 (Vega č. 2/0037/21 : Priestorovo diferencované dopady a prejavy COVID-19 na Slovensku. APVV-20-0432 : Suburbanizácia: Komunita, identita a každodennosť) Type: ADNB
  • ŠVEDA, Martin - VÝBOŠŤOK, Ján - GURŇÁK, Daniel. Atlas suburbanizácie Bratislavy. Rec. Novotný ladislav, Bačík Vladimír. 1. vyd. Bratislava : Geografický ústav SAV, 2021. 120 s. ISBN 978-80-89548-10-1 (APVV-16-0462 : SUBURBA – Suburbanizácia – vývoj a dopady na sociálno-priestorovú štruktúru zázemia Bratislavy. APVV-20-0432 : Suburbanizácia: Komunita, identita a každodennosť) Type: AAB
  • ŠVEDA, Martin - VÝBOŠŤOK, Ján - SLÁDEKOVÁ MADAJOVÁ, Michala. Funkčná regionalizácia Slovenska ako rámec pre optimalizáciu preneseného výkonu štátnej správy. In Česká a slovenská geografie: mezi národní tradicí a mezinárodní relevancí : Sborník abstraktů. - Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2022, s. 159. ISBN 978-80-244-6178-6. (XXV. Kongres České geografické společnosti a 18. Kongres Slovenskej geografickej spoločnosti.) Type: AFG
  • VÝBOŠŤOK, Ján. Poloha a prírodné pomery. In Hriňová : Monografia mesta. 1. vyd. - Hriňová : mesto Hriňová, 2022, s. ISBN 978-80-570-4115-3. (Vega č. 2/0037/21 : Priestorovo diferencované dopady a prejavy COVID-19 na Slovensku) Type: BBB
  • VÝBOŠŤOK, Ján. Hospodárstvo na začiatku tretieho milénia : Ekonomické podmienky. In Hriňová : Monografia mesta. Ed. Ján Golian. 1. vyd. - Hriňová : mesto Hriňová, 2022, s. 157-163. ISBN 978-80-570-4115-3. Type: BEF
  • VÝBOŠŤOK, Ján. Obyvateľstvo po roku 1989 : Dynamika obyvateľstva v ponovembrových rokoch. In Hriňová : Monografia mesta. Ed. Ján Golian. 1. vyd. - Hriňová : mesto Hriňová, 2022, s. 117-123. ISBN 978-80-570-4115-3. Type: BEF
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus