Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

Mgr. Ján Výbošťok PhD.

National projects

* JASKO - Nurseries and kindergartens for everyone? Insights into pre-school education in Slovakia from the perspectives of spatial accessibility and social justice

Jasle a škôlky pre každého? Predškolské vzdelávanie na Slovensku z aspektu priestorovej dostupnosti a sociálnej spravodlivosti

Duration: 1.7.2022 - 30.6.2025
Program: APVV
Project leader: Mgr. Sládeková Madajová Michala PhD.

* METELCO - Mapping population distribution and mobility in Slovakia using mobile network data

Mapovanie rozmiestnenia a mobility populácie na Slovensku s využitím lokalizačných údajov mobilnej siete

Duration: 1.7.2021 - 31.12.2024
Program: APVV
Project leader: Mgr. Rosina Konštantín PhD.

* Regions and changes in their social climate in the crisis and post-crisis period

Regióny a zmeny ich sociálnej klímy v krízovom a post krízovom období

Duration: 1.1.2024 - 31.12.2027
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Michálek Anton CSc.

* Social and spatial aspects of transport exclusion in Slovakia

Sociálne a priestorové aspekty dopravného vylúčenia na Slovensku

Duration: 1.1.2024 - 31.12.2026
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Rišová Katarína PhD.

* SUB-KIK - Suburbanization: Community, identity and everydayness

Suburbanizácia: Komunita, identita a každodennosť

Duration: 1.8.2021 - 31.7.2025
Program: APVV
Project leader: Mgr. Šuška Pavel PhD.

Projects total: 5

Note: * cosolver