Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

Mgr. Jozef Zagrapan PhD.

National projects

* Close relatives? Slovakia and Czechia in the context of international comparative research 100 years since the Czechoslovak republic

Blízki príbuzní? Slovensko a Česko v kontexte medzinárodných komparatívnych výskumov 100 rokov od ČSR

Duration: 1.7.2019 - 30.6.2023
Program: APVV
Project leader: Mgr. Ing. Bahna Miloslav PhD.

* Social context of generalized and institutional trust in Slovakia

Spoločenské súvislosti všeobecnej a inštitucionálnej dôvery na Slovensku

Duration: 1.1.2022 - 31.12.2024
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Klobucký Robert PhD.

Elections to the bodies of communal self-government in Slovakia

Voľby do orgánov samosprávy obcí na Slovensku

Duration: 1.1.2023 - 31.12.2025
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Zagrapan Jozef PhD.

Projects total: 3

Note: * cosolver