Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Publications

Mgr. Andrea Havranová

On this page, you can search the on-line database of the Slovak Academy of Sciences for the publications.

Select year/category for a list of publications:
  • MOSNÁ, Lucia - RÁDIKOVÁ, Žofia - BAJER, Boris - HAVRANOVÁ, Andrea - PENESOVÁ, Adela. Irisín a BDNF u jedincov so sedavým spôsobom života po 8-týždňovej intervencii životného štýlu. In 99. Fyziologické dni : Pri príležitosti 100. výročia lekárskej fyziológie na Slovensku a 100. výročia Fyziologického ústavu LF UK v Bratislave: Zborník abstraktov. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2024, s. 107. ISBN 978-80-223-5782-1. Dostupné na internete: https://stella.uniba.sk/texty/LF_fyziologicke_dni_99.pdf (APVV-22-0047 : Účinok telesného cvičenia a výživy na črevný mikrobióm a kvalitu života vyliečených onkologických pacientov. 99. Fyziologické dni) Type: AFH
  • RÁDIKOVÁ, Žofia - MOSNÁ, Lucia - ECKERSTORFER, Carmen - BAJER, Boris - HAVRANOVÁ, Andrea - IMRICH, Richard - VLČEK, Miroslav** - PENESOVÁ, Adela. Plasma irisin and the brain-derived neurotrophic factor levels in sedentary subjects: effect of 8-weeks lifestyle intervention. In Endocrine Regulations, 2024, vol. 58, no. 2, p. 115-128. (2023: 0.371 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1210-0668. Dostupné na internete: https://sciendo.com/article/10.2478/enr-2024-0013 (APVV-22-0047 : Účinok telesného cvičenia a výživy na črevný mikrobióm a kvalitu života vyliečených onkologických pacientov. VEGA 2/0105/24 : Overenie pozitívneho účinku podávania kombinácie fruktóza - metylcelulóza na metabolizmus potkanov) Type: ADNB
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus