Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

MUDr. Mgr. Tomáš Hromádka PhD.

National projects

-

Biomarkery neurozápalu u pacientov s Alzheimerovou chorobou

Duration: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Project leader: MUDr. Mgr. Hromádka Tomáš PhD.

Inhibitory cortical circuits mediating cognitive dysfunction in Alzheimer’s disease

Inhibičné kortikálne obvody kognitívnej dysfunkcie pri Alzheimerovej Chorobe

Duration: 1.7.2020 - 30.6.2023
Program: APVV
Project leader: MUDr. Mgr. Hromádka Tomáš PhD.

* Optogenetika u s - Examining the role of dopamine and adult neurogenesis in learned behavior of songbirds using optogenetic manipulation

Určenie úlohy dopamínu a neurogenézy v dospelosti pre naučené správanie spevavcov pomocou optogenetickej manipulácie

Duration: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Project leader: Mgr. Niederová-Kubíková Ľubica PhD.

Projects total: 3

Note: * cosolver