Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Publications

RNDr. Zuzana Čiamporová-Zaťovičová, PhD.

On this page, you can search the on-line database of the Slovak Academy of Sciences for the publications.

Select year/category for a list of publications:
  • CSABAI, Zoltán** - ČIAMPOROVÁ-ZAŤOVIČOVÁ, Zuzana - BODA, Pál - ČIAMPOR, Fedor, ml. 50%, not great, not terrible: Pan-European gap-analysis shows the real status of the DNA barcode reference libraries in two aquatic invertebrate groups and points the way ahead. In Science of the Total Environment, 2023, vol. 863, ar. no. 160922. (2022: 9.8 - IF, Q1 - JCR, 1.946 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0048-9697. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.160922 Type: ADCA
  • Limnologický spravodajca. Editor Zuzana Čiamporová-Zaťovičová. Bratislava : Slovenská limnologická spoločnosť pri SAV. ISSN 2585-8475 Type: GII
  • LAŠŠOVÁ, Kristína - ČIAMPOROVÁ-ZAŤOVIČOVÁ, Zuzana - ČIAMPOR, Fedor, ml.**. Description of the larva of Hypsilara (Coleoptera: Elmidae). In Zootaxa, 2023, vol. 5296, no. 1, p. 83-88. (2022: 0.9 - IF, Q3 - JCR, 0.526 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1175-5334. Dostupné na: https://doi.org/10.11646/zootaxa.5296.1.8 Type: ADCA
  • MACKO, Patrik - ŠAMULKOVÁ, Michaela - ČIAMPOROVÁ-ZAŤOVIČOVÁ, Zuzana - ČIAMPOR, Fedor, ml. - SVITOK, Marek - DERKA, Tomáš. „Menej je niekedy viac, ale viac nie je nikdy menej": Podenky (Ephemeroptera) Slovenska a ich skrytá diverzita : Zborník abstraktov. 14 jarný limnologický a algologický seminár SLS a SBS, 27.-28. apríl 2023, Richňava. In Limnologický spravodajca, 2023, roč. 17, suppl. 1, s. 4. ISSN 2585-8475. (14. jarný limnologický a algologický seminár SLS a SBS) Type: AFH
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus