Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

RNDr. Pavol Nejedlík CSc.

International projects

FAIRNESS - FAIR Network of micrometeorological measurements, Akcia CA20108

FAIR sieť mikrometeorologických meraní, Akcia CA20108

Duration: 14.10.2021 - 13.10.2025
Program: COST
Project leader: RNDr. Nejedlík Pavol CSc.


National projects

* Complex analysis of the effects of rising air temperature on rainfall extremes in Slovakia

Komplexná analýza vplyvu rastúcej teploty vzduchu na extremalitu zrážok na Slovensku

Duration: 1.1.2021 - 31.12.2023
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Onderka Milan PhD.

* Response of Mountain pine to stress factors in mountain areas of the Western Carpathians

Odozva borovice horskej – kosodreviny na stresové faktory v horských oblastiach Západných Karpát

Duration: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Project leader: Ing. Lukasová Veronika PhD.

BLEPOSK - -

Vývoj systému pre hodnotenie hrozby bleskových povodní a na podporu tvorby návrhov modro-zelenej infraštruktúry

Duration: 15.10.2022 - 30.11.2023
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Project leader: RNDr. Nejedlík Pavol CSc.

Projects total: 4

Note: * cosolver