Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

RNDr. Martin Galgóci PhD.

International projects

PANGEOS - Pan-European Network of Green Deal Agriculture and Forestry Earth Observation Science

Pan-Európska sieť zelenej dohody o poľnohospodárstve a vedy o lesníctve a pozorovaní Zeme

Duration: 6.11.2023 - 5.11.2027
Program: COST
Project leader: RNDr. Galgóci Martin PhD.


National projects

Genetic analysis of juniper species Juniperus communis var. communis, J. sibirica and their putative hybrids J. communis var. intermedia in Slovakia

Genetická analýza borievok Juniperus communis var. communis, J. sibirica a ich predpokladaných hybridov J. communis var. intermedia na Slovensku

Duration: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Galgóci Martin PhD.

* EVOPLROHA - The role of reproductive systems, hybridization, and symbiosis in the evolution and long-term survival of vascular plants in a rocky environment

Význam reprodukčných systémov, hybridizácie a symbiotickej asociácie pre evolúciu a prežívanie cievnatých rastlín v prostredí skalných biotopov

Duration: 1.7.2023 - 30.6.2027
Program: APVV
Project leader: Mgr. Slovák Marek PhD.

Projects total: 3

Note: * cosolver