Information Page of SAS Employee

RNDr. Matúš Orendáč PhD. - projects

International projects

* MGFS - Metallic geometrically frustrated systems
Kovové geometricky frustrované systémy
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Project leader: doc. RNDr. Gabáni Slavomír PhD.
Duration: 1.1.2019 - 31.12.2020
* TESTIMONIES - Theoretical and Experimental Study of Transition Metal Oxyhydride Nanomaterials for Superconductivity and Photocatalysis
Teoretické a experimentálne štúdium nanomateriálov na báze oxyhydridov prechodových kovov pre supravodivosť a fotokatalýzu
Program: ERANET
Project leader: doc. RNDr. Flachbart Karol DrSc., akademik US Slovensko
Duration: 1.10.2019 - 30.9.2022


National projects

* FRUSTKOM - Frustrated metallic magnetic systems
Frustrované kovové magnetické systémy
Program: APVV
Project leader: doc. RNDr. Gabáni Slavomír PhD.
Duration: 1.8.2018 - 30.6.2022
* Quantum matters at very low temperatures
Kvantové materiály pri ultra-nízkych teplotách
Program: Iné projekty
Project leader: RNDr. Skyba Peter DrSc.
Duration: 1.1.2020 - 31.12.2023
* Magnetic frustration and superconductivity in 2D and 3D borides
Magnetická frustrácia a supravodivosť v 2D a 3D boridoch
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Pristáš Gabriel PhD.
Duration: 1.1.2020 - 31.12.2023

Projects total: 5

Note:
* cosolver