Information Page of SAS Employee

RNDr. Matúš Orendáč PhD. - projects

International projects

* MGFS - Metallic geometrically frustrated systems
Kovové geometricky frustrované systémy
Program: Bilaterálne - iné
Project leader: doc. RNDr. Gabáni Slavomír PhD.
Duration: 1.1.2019 - 31.12.2020
* TESTIMONIES - Theoretical and Experimental Study of Transition Metal Oxyhydride Nanomaterials for Superconductivity and Photocatalysis
Teoretické a experimentálne štúdium nanomateriálov na báze oxyhydridov prechodových kovov pre supravodivosť a fotokatalýzu
Program: ERANET
Project leader: doc. RNDr. Flachbart Karol DrSc.
Duration: 1.10.2019 - 30.9.2022


National projects

* FRUSTKOM - Frustrated metallic magnetic systems
Frustrované kovové magnetické systémy
Program: APVV
Project leader: doc. RNDr. Gabáni Slavomír PhD.
Duration: 1.8.2018 - 30.6.2022

Projects total: 3

Note:
* cosolver