Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

International Cooperation

Partner search - aviation, drones and hydrogen

31. 3. 2021 | 388 visits

Odbor medzinárodnej spolupráce informuje o ponuke partnerstva sprostredkovanej Národným koordinátorom programu Horizont 2020:

 

Nadnárodný podnik hľadá odborné znalosti v oblasti leteckého priemyslu, dronov a vodíka, aby mohol pracovať na demonštrácii zelenej, spoľahlivej a modulárnej motorizácie ľahkých lietadiel.

Hľadajú týchto odborníkov ako:

  1. Inžinierske organizácie, na ktorých budú pracovať:
  • dynamika lietadla pre lietadlá, modulárna architektúra, mechanický prenos energie, certifikácia podľa štandardov EASA,
  • vysokovýkonné jednosmerné elektromotory na jednosmerný prúd: Na výrobu / dodávku elektromotorov. Elektrické motory budú musieť byť úplne certifikované a podrobené ďalšiemu testovaniu.

2. Spoločnosti alebo univerzity spojené s dronmi:

  • dokážu vyvinúť dron na prepravu 20 kg nákladu na let 8 hodín bez zastavenia nabíjania, s veľkým akčným dosahom alebo,
  • výrobcu dronov na vývoj svojho motora na vodík.

3. Spoločnosti alebo univerzity zaoberajúce sa pohonom alebo energiou, aby pracovali na:

  • moduloch palivových článkov medzi 20 až 100 kW,
  • výmenníkoch tepla,
  • Vysoko výkonných batériách: na výrobu a dodávku batérií. Batéria a systém správy batérií budú musieť byť úplne certifikované a podrobené ďalšiemu testovaniu.
  • Výrobcovia skladovacích nádrží so skúsenosťami v oblasti biopalív. na výrobu / dodávku zásobníkov vodíka.
  • Skladovacie nádrže budú musieť byť úplne certifikované a podrobené ďalšiemu testovaniu.

 

Viac informácií nájdete na stránke EEN.

V prípade záujmu kontaktujte: Virginia Gómez Oñate: +32 2 800 00 66, +32 490 52 48 87 – vgomezonate@hub.brussels


Zdroj: eraportal.sk