Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

International Cooperation

Workshop - Rare Disease Biobanks: Roles in Research Networks and International Collaborations

22. 3. 2021 | 341 visits

Odbor medzinárodnej spolupráce informuje o možnosti registrovať sa na workshop Rare Disease Biobanks: Roles in Research Networks and International Collaborations organizovaný medzinárodným konzorciom European Joint Programme on Rare Diseases (EJP RD).

Workshop určený pre začiatočníkov sa uskutoční online v dňoch 10. - 11. mája 2021. Registrácia je otvorená do 13. apríla 2021. Všetky informácie, registračný formulár a predbežný program nájdete na stránke:

https://www.ejprarediseases.org/event/rare-disease-biobanks-roles-in-research-networks-and-international-collaborations/