Aktuality

SAV udelila titul Doctor Honoris Causa profesorovi Josephovi Klafterovi

Vložil(a): S. Ščepán, 2.10.2018, videné 849-krát

Ako sa môžu rozlohou a počtom obyvateľstva malé krajiny presadiť v konkurencii veľkých vyspelých štátov v oblasti vedy a výskumu? Aj táto úvaha zaznela v rozsiahlom poďakovaní profesora Josepha Klaftera, ktorý si na pôde Slovenskej akadémie vied v Bratislave prevzal z rúk predsedu SAV prof. Pavla Šajgalíka čestný titul Doctor Honoris Causa.

Popredný svetový odborník v oblasti fyzikálnej chémie, prezident  Univerzity v Tel Avive, prišiel so svojimi špičkovými odborníkmi na spoločný workshop s vedcami SAV v dňoch 2. a 3. októbra v bratislavskom hoteli Devín. Spolupráca oboch strán sa začala formovať pred štyrmi rokmi a dvojdňová vedecká konferencia je jedným z jej prvých konkrétnych výsledkov. Profesor Joseph Klafter predstavil v úvode štruktúru a význam univerzity v Tel Avive, ktorá patrí so svojimi deviatimi fakultami k najprestížnejším na svete. Mimochodom jej rozpočet sa pohybuje na úrovni 220 miliónov dolárov. „Sme podobne malé krajiny, obe podobne orientované na rozvoj spoločnosti, ekonomiky a potreby vzdelania. Malé krajiny so značným potenciálom,“ uviedol okrem iného autor osemnástich vedeckých kníh, štyroch stoviek vedeckých článkov a statí. Profesor Joseph Klafter pôsobí od roku 2009 na čele najvýznamnejšej univerzity v Izraeli, ktorá je zároveň v celosvetových rebríčkoch na prvých priečkach najlepších univerzít sveta. Získal už množstvo ocenení vrátane Alexander von Humboldt Foundation Prize, the Weizmann Prize for Sciences, the Rothschild Prize in Chemistry, and the Israel Chemical Society Prize. V roku 2011 bol zvolený za čestného členma Akadémie umení a vied USA a v uplynulom roku sa stal predsedom Izraelskej rektorskej asociácie.

Predseda SAV prof. Pavol Šajgalík zvýraznil veľký prínos vzájomnej spolupráce pre SAV. V rovnakom duchu hovorili aj veľvyslanec SR v Izraeli Peter Hulényi, ktorý stál pri začiatkoch spolupráce a veľvyslanec Izraela v SR Zvi Aviner Vapni. Podpredseda SAV PhDr. Dušan Gálik, CSc. následne bližšie predstavil hosťom históriu a súčasnosť SAV. V slávnostnej časti potom  podpredseda SAV prof. Peter Samuely predniesol obsažné a súčasne veľmi pútavé laudácia oceneného prof. Josepha Klaftera. Ten po prevzatí čestného titulu Doctor Honoris Causa rozvinul svoje myšlienky o interdisciplinarite vedných odborov, prepájania na priemyselnú sféru, o prospešnosti spoluprác, ale aj získavania mladých vedcov a ich potenciálu pre rozvoj vedy a krajiny.

Stano Ščepán

Foto: Vladmir Šimíček a  Róbert Grznár

 

Príloha

Udeľovanie čestného titulu Dr.h.c. Josephovi Klafterovi.
Príloha

Úvod stretnutia predstasviteľov TAU a SAV.
Príloha

Spoločná fotografia po ocenení.
Príloha

Prof. Joseph Klafter a prof. Pavol Šajgalík.