Aktuality

Symboly krajiny a času v knihe Igora Petríka

Vložil(a): K. Kacerová, 23.3.2009, videné 3581-krát

 

V Malom kongresovom centre VEDY, vydavateľstva SAV bola 18. marca prezentácia knihy Igora Petríka z Geologického ústavu SAV Pemza a Bronz. Na pomedzí mytológie a histórie egejského sveta.

Pre laika možno trochu zvláštny názov, ale tieto dve slová určujú obsah knihy. Pemza je pozoruhodná ľahučká sopečná hornina plávajúca na vode, charakterizuje vulkanicko-seizmický rozmer v egejskej oblasti. Zemetrasenia a sopečné explózie dotvárali históriu minojskej, mykénskej či anatólskej civilizácie. Nebyť toho, kolíska európskej civilizácie by vyzerala inak.

Bronz je strategický materiál a symbol obdobia, keď už existovala vyspelá metalurgia a ľudia aktívne vyhľadávali prírodné zdroje. "Kniha nemá systematický charakter, čo je výhoda populárnej literatúry," povedal autor, "jednotlivé kapitoly sa venujú témam, ktoré sú mi najbližšie alebo sa mi zdali najzaujímavejšie. Niektoré sa začínajú malou cestopisnou črtou, osobným zážitkom - vo voľnejšom štýle, ktorý má odľahčiť niekedy dosť hutný materiál."

Určite aj preto si v knižke nájde každý to, čo mu vyhovuje. Igor Petrík sa vyznal, že pri písaní, ho logika deja postupne viedla od prírodovedných tém ku klasickým, až sa nakoniec ťažisko presunulo do fascinujúceho homérskeho sveta ,sveta na pomedzí mytológie a histórie. Tam sa možno stále skrývajú nové vierohodné informácie, ak ich budeme schopní rozpoznať a overiť.

Na prezentácii vystúpil aj prof. Dušan Hovorka. Zaspomínal na obdobie socialistického realizmu, keď nebolo čo čítať. A predsa sa objavilo niečo, čo sa stalo pre mnohých bibliou. Knihy Vojtecha Zamarovského. Zamarovský bol právnik a tak sa ponoril do dejín staroveku a rannej historickej doby, že jeho kniha Grécky zázrak sa stala učebnou pomôckou dokonca v Grécku. "Igor Petrík je geológ, ktorý zasa z pohľadu geológa vnikol do zložitých zákutí histórie a zaradil sa medzi významné osobnosti popularizátorov vedy," dodal na záver svojho vystúpenia prof. Dušan Hovorka.

Knihu Pemza a bronz, v ktorej je nahromadený nový faktický materiál za posledných pätnásť rokov, symbolicky pokrstili pemzou prof. Michal Kováč, z Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave spoločne s autorom Igorom Petríkom a šéfredaktorom Vedy, vydavateľstva SAV Emilom Borčinom, ktorý prezentáciu viedol.

Text: Katarína Kacerová
Foto: Ferdinand Tisovič
Príloha

Autor knihy Pemza a bronz Igor Petrík.
Príloha

Hlavní účastníci prezentácie (zľava) šéfredaktor vydavateľstva SAV Veda Emil Borčin, autor Igor Petrík a prof. Michal Kováč z Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave.
Príloha

Emil Borčin predstavuje autora a jeho knihu.
Príloha

Slovami chvály na dielo Igora Petríka nešetril prof. Dušan Hovorka.
Príloha

Slávnostné posypanie pemzou (zľava) autor Igor Petrík a prof. Michal Kováč...
Príloha

Pohľad do sály Malého kongresového centra SAV.
Príloha

Nastala chvíľa autogramov...
Príloha

...a ďalší podpis...
Príloha

Igor Petrík so svojou knihou.
Príloha

Na stole- Pemza a bronz a pemza...