Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

More Informations

Okrúhly stôl "Budúcnosť zdaňovania tabakových výrobkov na Slovensku"

  • Venue: Ekonomický ústav SAV, v.v.i., Bratislava
  • Date: 5. 12. 2023 - 5. 12. 2023
  • Organized by SAS: yes
  • Contact: Ing. Ivan Lichner PhD. ()

Conferences List