Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

More Informations

Mladá filozofia 2024

  • Venue: Mladá filozofia 2024, XIX ročník medzinárodnej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov
  • Date: 20. 5. 2024 - 20. 5. 2024
  • Organized by SAS: no
  • Contact: Mgr. Dmytro Tomakh ()

Conferences List