Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

More Informations

Národnoobrodenecké reprezentácie – mody realizácie, transgresie a tranzície

  • Venue: Ústav slovenskej literatúry SAV, v. v. i.. Bratislava
  • Date: 22. 6. 2023 - 22. 6. 2023
  • Organized by SAS: no
  • Contact: Mgr. Ivana Taranenková PhD. ()

Conferences List