Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

More Informations

Maloobchodné siete: priestorové a spoločenské interakcie

  • Venue: Modra
  • Date: 23. 11. 2022 - 24. 11. 2022
  • Organized by SAS: no
  • Contact: Mgr. Kristína Bilková PhD. ()

Conferences List