Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Conferences and Scientific Events

«  June 2023  »

Conferences at SAS on June 2023

Type Title Venue From To
   ESTIV In Vitro Toxicology Applied Training Course IEPT CEM, SAV, Bratislava, SK 29. 5. 2023 2. 6. 2023
Organizuje SAV  Cognition and artificial life Smolenice, Slovakia 1. 6. 2023 3. 6. 2023
   14th International Conference on Preparation of Ceramic Materials Herľany - Košice, Slovakia 6. 6. 2023 8. 6. 2023
Organizuje SAV  Friends of the Bohemian Massif Meeting Smolenice, Slovakia 7. 6. 2023 10. 6. 2023
   Psychology of work and organization 2023 Košice 8. 6. 2023 9. 6. 2023
   Vplyv globálnych zmien na životné prostredie, zdravie ľudí a zvierat Košice 13. 6. 2023 16. 6. 2023
Organizuje SAV  Archaeology of the Mountains: Research, Methods, Analysis Zakopane 14. 6. 2023 16. 6. 2023
Organizuje SAV  Advances in experimental neuroimmunology 2023 Smolenice 18. 6. 2023 20. 6. 2023
   APCOM 2023 – Applied Physics of Condensed Matter Štrbské Pleso, Slovakia 21. 6. 2023 23. 6. 2023
   12th Scientific Conference Woody Plants in Urban Greenery 2023 SAS, Akademická 2, Nitra 21. 6. 2023 21. 6. 2023
   Národnoobrodenecké reprezentácie – mody realizácie, transgresie a tranzície Ústav slovenskej literatúry SAV, v. v. i.. Bratislava 22. 6. 2023 22. 6. 2023
Organizuje SAV  NRF2 in noncommunicable diseases: from bench to bedside Congress Centre of SAS, Smolenice 26. 6. 2023 30. 6. 2023
   9th Bratislava Young Polymer Scientists Conference (BYPoS 2023) Banská Štiavnica, Slovakia 26. 6. 2023 30. 6. 2023