Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Conferences and Scientific Events

«  June 2023  »

Conferences at SAS on June 2023

Type Title Venue From To
Organizuje SAV  XV. ročník Interaktívnej Konferencie Mladých Vedcov 2023 Bratislava 22. 5. 2023 30. 6. 2023
   2023 ESTIV In Vitro Toxicology Applied Training Course IEPT CEM, SAV, Bratislava, SK 29. 5. 2023 2. 6. 2023
   Cognition and artificial life Smolenice, Slovakia 1. 6. 2023 3. 6. 2023
   Bayesovský přístup v rámci teorie odpovědi na položku Bratislava/online 5. 6. 2023 5. 6. 2023
   14th International Conference on Preparation of Ceramic Materials Herľany - Košice, Slovakia 6. 6. 2023 8. 6. 2023
   Career planning Panel for Early-Stage Researchers Prague, Czechia 6. 6. 2023 6. 6. 2023
   5th Bohemian Massif Symposium Smolenice, Slovakia 7. 6. 2023 10. 6. 2023
Organizuje SAV  The Leaky Home - Exploring the integration of smart technologies in the home from an arts and cultural studies’ perspective Sociologický ústav SAV, v.v.i., Bratislava 7. 6. 2023 7. 6. 2023
   Issues on the Im(Possible) (I)X Bratislava 7. 6. 2023 8. 6. 2023
   Psychology of work and organization 2023 Košice 8. 6. 2023 9. 6. 2023
   Interdisciplinary training school on forest ecosystems: technologies, biodiversity, modelling Ljubljana, Slovenia 10. 6. 2023 14. 6. 2023
   Ako boj proti „rodu“ pomáha vytvárať neliberálnu politiku Bratislava/online 12. 6. 2023 12. 7. 2023
   Vplyv globálnych zmien na životné prostredie, zdravie ľudí a zvierat Košice 13. 6. 2023 16. 6. 2023
   Alkoholické nápoje ako kultúrno-historický fenomén Bratislava 13. 6. 2023 14. 6. 2024
   16th Chaotic Modeling and Simulation International Conference (CHAOS 2023) Heraklion, Crete, Greece 13. 6. 2023 16. 6. 2023
   Archaeology of the Mountains: Research, Methods, Analysis Zakopane 14. 6. 2023 16. 6. 2023
Organizuje SAV  Gender, religion, and identity: Modernization of gender roles among the Bulgarian Muslims (Pomaks) Sociologický ústav SAV, v.v.i., Bratislava 14. 6. 2023 14. 6. 2023
   Advances in Experimental Neuroimmunology 2023 Smolenice 18. 6. 2023 20. 6. 2023
   InterTAU Summer School I. DRUG DISCOVERY: FOCUS ON BIOLOGICS KC SAS Smolenice 18. 6. 2023 24. 6. 2024
   ADDIT-CE Summer School I. DIAGNOSTIC TOOLS AND BIOMARKERS KC SAS Smolenice 20. 6. 2023 24. 6. 2023
   NANOVIR 2023 - Nanočastice pre riešenie diagnosticko-terapeutických problémov s COVID-19 Zasadačka PROMATECH, Watsonova 47, Košice, 5.poschodie. 20. 6. 2023 20. 6. 2023
   APCOM 2023 – Applied Physics of Condensed Matter Štrbské Pleso, Slovakia 21. 6. 2023 23. 6. 2023
 Videokonferencia Multimodal terminals on the territory of Ukraine and neighboring EU countries Lviv 22. 6. 2023 22. 6. 2023
   NRF2 in noncommunicable diseases: from bench to bedside Congress Centre of SAS, Smolenice 26. 6. 2023 30. 6. 2023
   9th Bratislava Young Polymer Scientists Conference (BYPoS 2023) Banská Štiavnica, Slovakia 26. 6. 2023 30. 6. 2023
   Diseminačný WS INTERCEPTu na UPSVaRe MPSVaR, Bratislava 28. 6. 2023 28. 6. 2023
   International conference MATRIB 2023 ( materials, wear, recycling) Vela Luka, Croatia 29. 6. 2023 1. 7. 2023