Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Conferences and Scientific Events

«  March 2023  »

Conferences at SAS on March 2023

Type Title Venue From To
Organizuje SAV  XVth Workshop on Modern Methods in Quantum Chemistry Mariapfarr, Austria 26. 2. 2023 3. 3. 2023
Organizuje SAV  SEM/TEM workshop 2023 ÚMMS SAV, v.v.i., Bratislava 28. 2. 2023 8. 3. 2023
   Odkaz prof. Imricha Karvaša pre súčasnú hospodársku vedu a prax Kongresová sála NBS, Bratislava 1. 3. 2023 1. 3. 2023
   Funkčné kompozitné materiály Kosice 7. 3. 2023 7. 3. 2023
Organizuje SAV  ONTOX Stakeholders meeting NH Hotel, Brussels, Belgium 13. 3. 2023 14. 3. 2023
Organizuje SAV  26-th Snow meeting 2023 UNIZA - Univerzitné stredisko Zuberec, Brestová 380 14. 3. 2023 16. 3. 2023
Organizuje SAV  Literárnokritická reflexia slovenskej literatúry 2022 Bratislava 28. 3. 2023 28. 3. 2023