Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Conferences and Scientific Events

«  December 2023  »

Conferences at SAS on December 2023

Type Title Venue From To
   Alkoholické nápoje ako kultúrno-historický fenomén Bratislava 13. 6. 2023 14. 6. 2024
   InterTAU Summer School I. DRUG DISCOVERY: FOCUS ON BIOLOGICS KC SAS Smolenice 18. 6. 2023 24. 6. 2024
   „Ako popisovali disidenti v Československu reálny socializmus ako videli budúcnosť“. Ku knihe Dirka Dalberga (ÚPV SAV, v.v.i.) „Politisches Denken im Tschechoslowakischen Dissens. Egon Bondy, Miroslav Kusý, Milan Šimečka und Petr Uhl (1968-1989) Bratislava 1. 12. 2023 1. 12. 2023
   Interorganellar Communication in Health and Disease - Minisymposium Bratislava 4. 12. 2023 4. 12. 2023
   Prehra socializmu v 20. storočí - predpoklady, príčiny, dôsledky Bratislava 5. 12. 2023 5. 12. 2023
Organizuje SAV  Okrúhly stôl "Budúcnosť zdaňovania tabakových výrobkov na Slovensku" Ekonomický ústav SAV, v.v.i., Bratislava 5. 12. 2023 5. 12. 2023
Organizuje SAV  Agentové modelování a jeho (pomalé) šíření v sociálních vědách Sociologický ústav SAV, v.v.i., Bratislava 6. 12. 2023 6. 12. 2023
   Lecture prof. Ivan Kalmar: White but not Quite: Racism by and Racism against Eastern Europeans Bratislava 7. 12. 2023 7. 12. 2023
 Videokonferencia Current state of Romani studies IV. University of Prešov 7. 12. 2023 8. 12. 2023
   Colloquium on the occasion of the 70th anniversary of IMMM SAS Institute of Materials and Machine Mechanics, SAS, Bratislava, Slovakia 8. 12. 2023 18. 12. 2023
   Her migration: Slovak care workers in Austria through the lens of transnationalism Bratislava/online 11. 12. 2023 11. 12. 2023
   Textologický seminár III Bratislava 12. 12. 2023 12. 12. 2023
Organizuje SAV  Fenomenologie, ethnometodologie a hledání stezky k smyslově-tělesné zkušenosti Sociologický ústav SAV, v.v.i., Bratislava 13. 12. 2023 13. 12. 2023
Organizuje SAV  Verejná moc a demokracia na Slovensku 30 rokov po vzniku SR Verejná moc a demokracia na Slovensku 30 rokov po vzniku SR 14. 12. 2023 14. 12. 2023