Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Conferences and Scientific Events

«  November 2023  »

Conferences at SAS on November 2023

Type Title Venue From To
Organizuje SAV  33th Internationales Symposium Grundprobleme, Vienna 1. 11. 2023 4. 11. 2023
Organizuje SAV  50th Conference of Czech and Slovak Ethological Society Congress Centre Academia, Stará Lesná, Slovakia 2. 11. 2023 5. 11. 2023
   Facilitátory a inhibítory zdravej sexuality a sexuálnej spokojnosti v (kontexte transformujúcej sa a transmutujúcej sa intimity) Bratislava/online 6. 11. 2023 6. 11. 2023
Organizuje SAV  30 th International Poster day Transport of Water, Chemicals and Energy in the System Soil-Crop Canopy-Atmosphere Bratislava, IH SAS 8. 11. 2023 8. 11. 2023
   Seminár doktorandov venovaný pamiatke akademika Boďu - XVIII. ročník Pavilón morfologických disciplín UVLF v Košiciach 9. 11. 2023 10. 11. 2023
Organizuje SAV  Prednáškový cyklus. Najnovšie archeologické výskumy. Nitra 10. 11. 2023 10. 11. 2023
   Náš akademický svet a jeho peripetie. Diskusia s prof. Emilom Višňovským o jeho pripravovanej monografii. Bratislava 10. 11. 2023 10. 11. 2023
Organizuje SAV  14th International Conference Structural Materials 2023 ÚMMS SAV, v.v.i., Bratislava 14. 11. 2023 14. 11. 2023
   Meeting of the Institute of Economic Research (MIER 2023) Congress Centre of SAS Smolenice 15. 11. 2023 16. 11. 2023
   2. Medzinárodné sympózium literárnovednej slovakistiky Bratislava Bratislava 20. 11. 2023 24. 11. 2023
   SURFINT-SREN VIII – Progress in Applied Surface, Interface and Thin Film Science Bratislava, Slovakia 20. 11. 2023 23. 11. 2023
   Kea (Nestor Notabilis) and the Ephemeral Reward Task: Success and Hurdles Explored Bratislava/online 20. 11. 2023 20. 11. 2023
Organizuje SAV  XXXIInd Colloquium of Young Linguists Prešov 23. 11. 2023 24. 11. 2023
Organizuje SAV  30. Stretnutie východoslovenských archeológov v Košiciach Košice 23. 11. 2023 23. 11. 2023
   Roundtable „The Future of the European Union and its Enlargement: Does its Cohesion and Global Geopolitical Competitiveness Rely on Its Enlargement?“ Hybrid event Bratislava 23. 11. 2023 23. 11. 2023
   Activities in Cartography 2023 Bratislava 24. 11. 2023 24. 11. 2023
Organizuje SAV  Snap elections to the parliament 2023 – will Slovakia follow in the footsteps of Poland and Hungary? Bratislava 30. 11. 2023 30. 11. 2023