Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Conferences and Scientific Events

«  November 2023  »

Conferences at SAS on November 2023

Type Title Venue From To
   Alkoholické nápoje ako kultúrno-historický fenomén Bratislava 13. 6. 2023 14. 6. 2024
   InterTAU Summer School I. DRUG DISCOVERY: FOCUS ON BIOLOGICS KC SAS Smolenice 18. 6. 2023 24. 6. 2024
Organizuje SAV  Extrapolacie 2023 Bratislava/Banska Bystrica/Zilina 1. 10. 2023 30. 11. 2023
   33th Internationales Symposium Grundprobleme, Mistelbach 1. 11. 2023 4. 11. 2023
Organizuje SAV  50th Conference of Czech and Slovak Ethological Society Congress Centre Academia, Stará Lesná, Slovakia 2. 11. 2023 5. 11. 2023
   Facilitátory a inhibítory zdravej sexuality a sexuálnej spokojnosti v (kontexte transformujúcej sa a transmutujúcej sa intimity) Bratislava/online 6. 11. 2023 6. 11. 2023
Organizuje SAV  Towards the revitalization of research: From Europe to Africa to Asia and the Americas Institute of Philosophy SAS, v.v.i. 6. 11. 2023 6. 11. 2023
Organizuje SAV  30 th International Poster day Transport of Water, Chemicals and Energy in the System Soil-Crop Canopy-Atmosphere Bratislava, IH SAS 8. 11. 2023 8. 11. 2023
   Súkromný a verejný priestor v mestách z historickej perspektívy. Vzťahy – symbolika – reprezentácia – fúzie Bratislava 8. 11. 2023 8. 11. 2023
   Seminár doktorandov venovaný pamiatke akademika Boďu - XVIII. ročník Pavilón morfologických disciplín UVLF v Košiciach 9. 11. 2023 10. 11. 2023
Organizuje SAV  Implementing the 2030 Agenda through biosphere reserves Stará Lesná, Slovakia 9. 11. 2023 10. 11. 2023
   Imprints of Central European landscape and climate in our cultures Prague 9. 11. 2023 10. 11. 2023
   Prednáškový cyklus. Najnovšie archeologické výskumy. Nitra 10. 11. 2023 10. 11. 2023
   Náš akademický svet a jeho peripetie. Diskusia s prof. Emilom Višňovským o jeho pripravovanej monografii. Bratislava 10. 11. 2023 10. 11. 2023
Organizuje SAV  Společnost nedůvěry Sociologický ústav SAV, v.v.i., Bratislava 13. 11. 2023 13. 11. 2023
   Fenomén YMCA v českom a slovenskom priestore 20. storočia Bratislava 13. 11. 2023 13. 11. 2023
Organizuje SAV  14th International Conference Structural Materials 2023 ÚMMS SAV, v.v.i., Bratislava 14. 11. 2023 14. 11. 2023
   Meeting of the Institute of Economic Research (MIER 2023) Congress Centre of SAS Smolenice 15. 11. 2023 16. 11. 2023
   COEVOLVERS workshop - examples of good practices Velké Karlovice, Czech Republic 15. 11. 2023 15. 11. 2023
   Philosophy Day 2023: The World as a Phenomenon (8th edition of the first Slovak philosophy festival) Prešov 16. 11. 2023 16. 11. 2023
   Kea (Nestor Notabilis) and the Ephemeral Reward Task: Success and Hurdles Explored Bratislava/online 20. 11. 2023 20. 11. 2023
   SURFINT-SREN VIII – Progress in Applied Surface, Interface and Thin Film Science Bratislava, Slovakia 20. 11. 2023 23. 11. 2023
   2. Medzinárodné sympózium literárnovednej slovakistiky Bratislava Bratislava 20. 11. 2023 24. 11. 2023
Organizuje SAV  Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky: Kam posúva konflikt na Ukrajine globálnu spoločnosť? Ekonomická univerzita v Bratislave 21. 11. 2023 21. 11. 2023
Organizuje SAV  Kreatívna veda, neformálna konferencia venovaná pedagogickej obci Bratislava 22. 11. 2023 22. 11. 2023
   Práca a pracujúci v dobe socio-ekologickej transformácie spoločnosti: prípadová štúdia automobilového priemyslu Sociologický ústav SAV, v.v.i., Bratislava 22. 11. 2023 22. 11. 2023
   Kreatívna veda, neformálna konferencia venovaná pedagogickej obci Bratislava 22. 11. 2023 22. 11. 2023
   Roundtable „The Future of the European Union and its Enlargement: Does its Cohesion and Global Geopolitical Competitiveness Rely on Its Enlargement?“ Hybrid event Bratislava 23. 11. 2023 23. 11. 2023
   30. Stretnutie východoslovenských archeológov v Košiciach Košice 23. 11. 2023 23. 11. 2023
   XXXIInd Colloquium of Young Linguists Prešov 23. 11. 2023 24. 11. 2023
   Slovensko-české a česko-slovenské jazykové a jazykovědné vztahy: 30 let poté (v spolupráci s Jazykovědným sdružením České republiky) Praha 23. 11. 2023 23. 11. 2023
   Activities in Cartography 2023 Bratislava 24. 11. 2023 24. 11. 2023
   Visegrad Workshop I Bratislava Slovakia, Early Music in Central Europe: Collaborated Research, Migrating Sources, Transregional Connections, medzinárodný workshop Bratislava, Slovenská národná galéria 28. 11. 2023 29. 11. 2023
   Snap elections to the parliament 2023 – will Slovakia follow in the footsteps of Poland and Hungary? Bratislava 30. 11. 2023 30. 11. 2023