Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Conferences and Scientific Events

«  September 2022  »

Conferences at SAS on September 2022

Type Title Venue From To
   Summer School on General Algebra and Ordered Sets (SSAOS 2022) Congress centre Academia, Stará Lesná, Slovakia 28. 8. 2022 2. 9. 2022
   EAA Session 306: Early Iron Age landscape transformation in the Carpathian basin and adjacent areas Budapest 31. 8. 2022 3. 9. 2022
   Solar corona - complex research from ground-based and space. Astronomical Institute, Tatranská Lomnica, Slovakia 5. 9. 2022 9. 9. 2022
   Central European Symposium on Building Physics 2022 Bratislava, Slovakia 5. 9. 2022 7. 9. 2022
   22nd Slovak Onomastic Conference. Production and perception of onymic systems Trnava 5. 9. 2022 7. 9. 2022
   SFS – 26th conference of slovak physicists Košice, Slovakia 5. 9. 2022 8. 9. 2022
Organizuje SAV  26th conference of slovak physicists Faculty of Sciences P. J. Safarik University, Košice 5. 9. 2022 8. 9. 2022
   Social Processes and Personality Kongresové centrum Academia, Stará Lesná 5. 9. 2022 7. 9. 2022
   XXV. kongres České geografické společnosti a 18. kongres Slovenskej geografickej spoločnosti Olomouc 6. 9. 2022 8. 9. 2022
Organizuje SAV  Historici, historiografia a dejiny vo verejnom priestor v krajinách V4 po roku 1989 Banská Bystrica 6. 9. 2022 6. 9. 2022
Organizuje SAV  The Place of Study or Career Motivations? What Explains further Mobility of Foreign Unviersity Graduates (The Institute´s seminar) Bratislava 7. 9. 2022 7. 9. 2022
Organizuje SAV  Historici, historiografia a dejiny vo verejnom priestore na Slovensku po roku 1989. Banská Bystrica 7. 9. 2022 7. 9. 2022
   12th international congress of Carpathian-Balkan Geological association Bulharsko, Plovdiv 7. 9. 2022 11. 11. 2022
   GeoKARTO 2022 Bratislava 8. 9. 2022 9. 9. 2022
   CEI Satellite Symposium Tampere, Finland 8. 9. 2022 8. 9. 2022
   31st ornithological conference with international participation Applied ornithology Technical University in Zvolen 9. 9. 2022 9. 9. 2022
   Zviera v slovenskej poézii Bratislava 9. 9. 2022 9. 9. 2022
   Chemistry towards Biology 10 (CTB10) and INSTRUCT-ULTRA Structural biology meeting Bratislava, Slovakia 11. 9. 2022 14. 9. 2022
   The 36nd International Summer Conference on Real Functions Theory (ISCRFT 2022) Stará Lesná, Slovakia 11. 9. 2022 16. 9. 2022
   PMA 2022 and SRC : 9th International Conference Polymeric Materials in Automotive and 25th Slovak Rubber ConferencePMA and SRC 2022 Conference Center of Lindner Hotel Gallery Central in Bratislava 12. 9. 2022 14. 9. 2022
   EMP User meeting 2022 Štrbské Pleso, High Tatras, Slovakia 18. 9. 2022 22. 9. 2022
   XLIII. Dni radiačnej ochrany Hotel Academia, Stará Lesná, High Tatras 19. 9. 2022 23. 9. 2022
   Musikalische Praxis im langen 19. Jahrhundert: Unbekannte Ego-Dokumente aus Zentraleuropa Wienna 20. 9. 2022 22. 9. 2022
   Úrady a úradníci - ich vývoj a premeny Bratislava 20. 9. 2022 21. 9. 2022
Organizuje SAV  ALZHEIMER FORUM 2022 Bratislava 21. 9. 2022 21. 9. 2022
 Videokonferencia Interdisciplinárny výskum prameňov o jazyku a duchovnej kultúre: slovensko-slovanské súvislosti Bratislava + online 21. 9. 2022 23. 9. 2022
   MTSM 2022 - 11th International Conference Mechanical Technologies and Structural Materials 2022 FESB University of Split, Croatia 22. 9. 2022 23. 9. 2022
Organizuje SAV  Migration flows propaganda Košice, Slovakia, Budapest, Hungary; Warszaw, Poland; Opava, Czech Republic 22. 9. 2022 15. 12. 2022
   41st International Conference "Questions of Neolithic and Eneolithic of our Countries" Palarikovo 27. 9. 2022 29. 9. 2022
   Literárnohistorické kolokvium: Autor a kontext v interpretácii diel staršej slovenskej literatúry Bratislava 27. 9. 2022 27. 9. 2022
   Processing and properties of advanced ceramics and glass Mojmírovce, Slovakia 28. 9. 2022 30. 9. 2022
Organizuje SAV  Discurs and Disposition Analysis of the concept of Solidarity in European Migration and Asylum System (The Institute´s seminar) Bratislava 28. 9. 2022 28. 9. 2022
Organizuje SAV  75. výročie vzniku Ústavu experimentálnej farmakológie a toxikológie Aula SAV, Bratislava 29. 9. 2022 29. 9. 2022
Organizuje SAV  DL4LD – Workshop on Deep Learning and Neural Approaches for Linguistic Data 2 Mykolo Romerio universitetas. Vilnius 30. 9. 2022 30. 9. 2022
   Language and Politics. Between Linguistics and Political Science VII. Bratislava 30. 9. 2022 30. 9. 2022