Informácia o dokumenteIn: Sociológia - Slovak Sociological Review, vol. 41, no. 3
Oľga Gyárfášová

Bargerová, Zuzana – Divinský, Boris: Integration of Migrants in the Slovak Republic. Challenges and Recommendations for Policy Makers

Detaily:

Rok, strany: 2009, 271 - 275
Typ článku: recenzia / review

Ako citovať:

ISO 690:
Gyárfášová, O. 2009. Bargerová, Zuzana – Divinský, Boris: Integration of Migrants in the Slovak Republic. Challenges and Recommendations for Policy Makers. In Sociológia - Slovak Sociological Review, vol. 41, no.3, pp. 271-275. 0049-1225.

APA:
Gyárfášová, O. (2009). Bargerová, Zuzana – Divinský, Boris: Integration of Migrants in the Slovak Republic. Challenges and Recommendations for Policy Makers. Sociológia - Slovak Sociological Review, 41(3), 271-275. 0049-1225.