Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Historická dráma ako špecifický žáner prieniku historiografického a literárneho naratívu (na základe vybraných dramatických textov z 19. storočia)

In: Slovenské divadlo, vol. 72, no. 1
Beáta Hanesová

Details:

Year, pages: 2024, 21 - 36
Language: slo
Keywords:
historiografický naratív, literárny naratív, historický fakt, fikcia, historická dráma, Štefan Petruš, Ján Palárik, Jonáš Záborský
Article type: štúdia
About article:
Štúdia charakterizuje historickú drámu ako podkategóriu širšie ponímaného literárneho pojmu historický žáner. Autorka ju považuje za špecifický žáner, v ktorom dochádza k prieniku historiografického a literárneho (dramatického) naratívu, keďže v sebe integruje znaky typické nielen pre historiografiu ako samostatnú vednú disciplínu, ale aj pre literatúru ako autonómne slovesné umenie. V druhej časti štúdie autorka aplikuje teoretické východiská na historickú dramatiku 19. storočia, konkrétne na hry Rajnoha, zbojnícky hajtman od Štefana Petruša, Dimitrij Samozvanec od Jána Palárika a Bitka u Rozhanoviec od Jonáša Záborského. Primárne sa zameriava na vzťah fakt – fikcia.
How to cite:
ISO 690:
Hanesová, B. 2024. Historická dráma ako špecifický žáner prieniku historiografického a literárneho naratívu (na základe vybraných dramatických textov z 19. storočia). In Slovenské divadlo, vol. 72, no.1, pp. 21-36. 0037-699X. DOI: https://doi.org/10.31577/sd-2024-0003

APA:
Hanesová, B. (2024). Historická dráma ako špecifický žáner prieniku historiografického a literárneho naratívu (na základe vybraných dramatických textov z 19. storočia). Slovenské divadlo, 72(1), 21-36. 0037-699X. DOI: https://doi.org/10.31577/sd-2024-0003
About edition:
Publisher: Ústav divadelnej a filmovej vedy CVU SAV
Published: 2. 4. 2024
Rights:
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.