Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Dom u chromej straky. Archeologický a archeozoologický výskum zaniknutej stredovekej dediny Tomanová

In: Slovenská archeológia, vol. Suppl., no. Suppl. 3
Mário Bielich Číslo ORCID - Zora Bielichová Číslo ORCID

Details:

Year, pages: 2023, 313 - 333
Language: slo
Article type: Vedecký príspevok
How to cite:
ISO 690:
Bielich, M., Bielichová, Z. 2023. Dom u chromej straky. Archeologický a archeozoologický výskum zaniknutej stredovekej dediny Tomanová. In Slovenská archeológia, vol. Suppl., no.Suppl. 3, pp. 313-333. 1335-0102. DOI: https://doi.org/10.31577/slovarch.2023.suppl.3.22

APA:
Bielich, M., Bielichová, Z. (2023). Dom u chromej straky. Archeologický a archeozoologický výskum zaniknutej stredovekej dediny Tomanová. Slovenská archeológia, Suppl.(Suppl. 3), 313-333. 1335-0102. DOI: https://doi.org/10.31577/slovarch.2023.suppl.3.22
About edition:
Publisher: Archeologický ústav SAV, v. v. i.
Published: 31. 12. 2023
Rights:
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License