Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Románska hradba a románska veža pod budovami na severných hradbách Bratislavského hradu. Prvé informácie o náleze

In: Slovenská archeológia, vol. Suppl., no. Suppl. 3
Marián Samuel Číslo ORCID - Miroslav Matejka

Details:

Year, pages: 2023, 233 - 248
Language: slo
Article type: Vedecký príspevok
How to cite:
ISO 690:
Samuel, M., Matejka , M. 2023. Románska hradba a románska veža pod budovami na severných hradbách Bratislavského hradu. Prvé informácie o náleze. In Slovenská archeológia, vol. Suppl., no.Suppl. 3, pp. 233-248. 1335-0102. DOI: https://doi.org/10.31577/slovarch.2023.suppl.3.16

APA:
Samuel, M., Matejka , M. (2023). Románska hradba a románska veža pod budovami na severných hradbách Bratislavského hradu. Prvé informácie o náleze. Slovenská archeológia, Suppl.(Suppl. 3), 233-248. 1335-0102. DOI: https://doi.org/10.31577/slovarch.2023.suppl.3.16
About edition:
Publisher: Archeologický ústav SAV, v. v. i.
Published: 31. 12. 2023
Rights:
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License