Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Sídlisko z 10. – 11. storočia v Kameníne

In: Slovenská archeológia, vol. Suppl., no. Suppl. 3
Gabriel Nevizánsky Číslo ORCID

Details:

Year, pages: 2023, 213 - 232
Language: slo
Article type: Vedecký príspevok
How to cite:
ISO 690:
Nevizánsky, G. 2023. Sídlisko z 10. – 11. storočia v Kameníne. In Slovenská archeológia, vol. Suppl., no.Suppl. 3, pp. 213-232. 1335-0102. DOI: https://doi.org/10.31577/slovarch.2023.suppl.3.15

APA:
Nevizánsky, G. (2023). Sídlisko z 10. – 11. storočia v Kameníne. Slovenská archeológia, Suppl.(Suppl. 3), 213-232. 1335-0102. DOI: https://doi.org/10.31577/slovarch.2023.suppl.3.15
About edition:
Publisher: Archeologický ústav SAV, v. v. i.
Published: 31. 12. 2023
Rights:
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License