Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Slovenské ojkonymá motivované dňami týždňa ako zdroj poznávania rozvoja ekonomickej prosperity krajiny

In: Slavica Slovaca, vol. 57, no. 3
Jaromír Krško

Details:

Year, pages: 2022, 259 - 269
Language: slo
Keywords:
Toponym, oikonym, names of the days of the week, market, history
Article type: Štúdia
About article:
The presented study deals with an application of the names of the days of the week in Slovak oikonyms, which were motivated by the names of the days of the week in which the markets took place - e.g. Monday (Monday), Wednesday (Dunajská Streda), Thursday (Spišský Štvrtok), Saturday (Rimavská Sobota).
How to cite:
ISO 690:
Krško, J. 2022. Slovenské ojkonymá motivované dňami týždňa ako zdroj poznávania rozvoja ekonomickej prosperity krajiny. In Slavica Slovaca, vol. 57, no.3, pp. 259-269. 0037-6787 . DOI: https://doi.org/10.31577/SlavSlov.2022.3.7

APA:
Krško, J. (2022). Slovenské ojkonymá motivované dňami týždňa ako zdroj poznávania rozvoja ekonomickej prosperity krajiny. Slavica Slovaca, 57(3), 259-269. 0037-6787 . DOI: https://doi.org/10.31577/SlavSlov.2022.3.7
About edition:
Publisher: Slovenský komitét slavistov, Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Published: 10. 11. 2022
Rights:
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.