Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Impact of Coronavirus Pandemic on Changes in e-Consumer Behaviour: Empirical Analysis of Slovak e-Commerce Market

In: Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 70, no. 4
Peter Markovič Číslo ORCID - František Pollák - Roman Vavrek - Yaroslava Kostiuk

Details:

Year, pages: 2022, 368 - 389
Language: eng
Keywords:
COVID-19, pandemic, e-commerce, Facebook, internet, innovation, business management; JEL Classification: A12, M21, O32
Article type: Vedecký článok
Document type: PDF
About article:
Problematika dopadov pandémie COVID-19 na ekonomiku je v čase postupného oživovania ekonomiky vysoko aktuálna. Štúdia prezentuje výsledky viac ako poldruharočného empirického výskumu zmien vo vzorcoch spotrebiteľského správania Slovákov získané prostredníctvom analýzy ich online interakcií s piatimi hlavnými predstaviteľmi e-commerce odvetvia. Počas oboch pandemických vĺn boli systematicky zaznamenávané B2C a C2B interakcie vzorky viac ako pol milióna zákazníkov v prostredí sociálnej siete Facebook. Následne sa údaje porovnali s referenčným obdobím rok po historicky prvom uzavretí ekonomiky. Výsledky naznačujú, že počas pandémie si zákazníci osvojili úplne nové vzorce spotrebiteľského správania zamerané na maximalizáciu výhod. Ako však pandémia postupovala, tieto vzorce sa spojili s predpandemickým štandardným správaním a vytvorili nový, relatívne stabilný vývojový trend. S týmto ekonomicky významným trendom je potrebné počítať v podnikateľskej praxi.
How to cite:
ISO 690:
Markovič, P., Pollák, F., Vavrek, R., Kostiuk, Y. 2022. Impact of Coronavirus Pandemic on Changes in e-Consumer Behaviour: Empirical Analysis of Slovak e-Commerce Market. In Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 70, no.4, pp. 368-389. 0013-3035. DOI: https://doi.org/10.31577/ekoncas.2022.04.04

APA:
Markovič, P., Pollák, F., Vavrek, R., Kostiuk, Y. (2022). Impact of Coronavirus Pandemic on Changes in e-Consumer Behaviour: Empirical Analysis of Slovak e-Commerce Market. Ekonomický časopis/Journal of Economics, 70(4), 368-389. 0013-3035. DOI: https://doi.org/10.31577/ekoncas.2022.04.04
About edition:
Publisher: Ekonomický ústav SAV
Published: 5. 9. 2022