Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Interest Rate Sensitivity of Savings Accounts

In: Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 70, no. 4
Jiří Witzany - Martin Diviš

Details:

Year, pages: 2022, 349 - 367
Language: eng
Keywords:
interest rate sensitivity, savings accounts, non-maturity deposits, cointegration, pass-through rate; JEL Classification: C32, E43, E58, G21
Article type: Vedecký článok
Document type: PDF
About article:
Měření a řízení úrokového rizika zůstatků klientských vkladů bez dohodnuté splatnosti je výzvou pro praktiky i pro akademické výzkumníky. Tento text přináší analýzu několika možných metodických přístupů zaměřujících se zejména na modelování a odhady úrokové citlivosti spořících účtů. Navrhované modely úrokové citlivosti jsou testovány na datech z českého bankovního sektoru se smíšenými výsledky pro modely kointegračního typu, které jsou většinou preferovány v relevantní literatuře. Na druhé straně se ukazuje, že jednodušší regresní modely mohou přinést robustnější odhady v případě, kdy selhávají statistické testy kointegrace mezi sazbami spořících účtů a tržními úrokovými sazbami. Empirické výsledky ukazují, že citlivost úrokových sazeb spořících účtů je mírně vyšší u podnikových produktů v porovnání s produkty pro domácnosti a v obou případech je tato citlivost významně nižší než 50 %.
How to cite:
ISO 690:
Witzany, J., Diviš, M. 2022. Interest Rate Sensitivity of Savings Accounts. In Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 70, no.4, pp. 349-367. 0013-3035. DOI: https://doi.org/10.31577/ekoncas.2022.04.03

APA:
Witzany, J., Diviš, M. (2022). Interest Rate Sensitivity of Savings Accounts. Ekonomický časopis/Journal of Economics, 70(4), 349-367. 0013-3035. DOI: https://doi.org/10.31577/ekoncas.2022.04.03
About edition:
Publisher: Ekonomický ústav SAV
Published: 5. 9. 2022