Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

United in Diversity. Labor Markets in the CEE Countries

In: Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 70, no. 4
Michal Benčík

Details:

Year, pages: 2022, 333 - 348
Language: eng
Keywords:
unemployment rate, real wage, capital stock, vector error correction; JEL Classification: E24, J31
Article type: Vedecký článok
Document type: PDF
About article:
Skúmame ponukové faktory na trhoch práce v Českej republike, Maďarsku, Poľsku a Slovensku. Na základe spoločnej histórie možno očakávať, že dlhodobé vzťahy na trhu práce sa budú riadiť podľa podobných vzorcov. Kým však v Českej republike a Maďarsku existuje vzťah pre rovnovážnu nezamestnanosť ako funkciu zásoby kapitálu, reálnych miezd a výmenných relácií (terms of trade), tento vzťah neplatí pre Poľsko a Slovensko. Tu sú dlhodobé vzťahy na trhu práce namiesto toho lepšie charakterizované ako vzťah pre rovnovážne mzdy. Toto zistenie odkrýva štrukturálne rozdiely medzi krajinami V4. Tieto rozdiely súvisia s mierou, ako sa ponuka práce môže prispôsobiť šokom. V praxi to znamená že na Slovensku možno trh práce efektívnejšie stabilizovať opatreniami na strane ponuky. Na druhej strane, v Českej republike sú efektívnejšie politiky na stabilizáciu miezd, súvisiace s dopytom.
How to cite:
ISO 690:
Benčík, M. 2022. United in Diversity. Labor Markets in the CEE Countries. In Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 70, no.4, pp. 333-348. 0013-3035. DOI: https://doi.org/10.31577/ekoncas.2022.04.02

APA:
Benčík, M. (2022). United in Diversity. Labor Markets in the CEE Countries. Ekonomický časopis/Journal of Economics, 70(4), 333-348. 0013-3035. DOI: https://doi.org/10.31577/ekoncas.2022.04.02
About edition:
Publisher: Ekonomický ústav SAV
Published: 5. 9. 2022