Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Anna Cetera-Włodarczyk – Alicja Kosim: Polski Szekspir. Repozytorium polskich przekładów Szekspira w XIX wieku: zasoby, strategie tłumaczenia i recepcja

In: World Literature Studies, vol. 11, no. 3
Jana Wild Číslo ORCID

Details:

Year, pages: 2019, 151 - 153
Language: slo
Article type: recenzie / book reviews
Document type: pdf
How to cite:
ISO 690:
Wild, J. 2019. Anna Cetera-Włodarczyk – Alicja Kosim: Polski Szekspir. Repozytorium polskich przekładów Szekspira w XIX wieku: zasoby, strategie tłumaczenia i recepcja. In World Literature Studies, vol. 11, no.3, pp. 151-153. 1337-9275.

APA:
Wild, J. (2019). Anna Cetera-Włodarczyk – Alicja Kosim: Polski Szekspir. Repozytorium polskich przekładów Szekspira w XIX wieku: zasoby, strategie tłumaczenia i recepcja. World Literature Studies, 11(3), 151-153. 1337-9275.
About edition:
Publisher: ÚSvL SAV, v. v. i.
Published: 30. 9. 2019