Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

František Všetička: Slovesné sondy. O kompoziční poetice slovenské prózy a jejích českých souvislostech

In: World Literature Studies, vol. 10, no. 2
Zuzana Chrenková

Details:

Year, pages: 2018, 132 - 133
Language: slo
Article type: recenzie / book reviews
Document type: pdf
How to cite:
ISO 690:
Chrenková, Z. 2018. František Všetička: Slovesné sondy. O kompoziční poetice slovenské prózy a jejích českých souvislostech. In World Literature Studies, vol. 10, no.2, pp. 132-133. 1337-9275.

APA:
Chrenková, Z. (2018). František Všetička: Slovesné sondy. O kompoziční poetice slovenské prózy a jejích českých souvislostech. World Literature Studies, 10(2), 132-133. 1337-9275.
About edition:
Publisher: ÚSvL SAV, v. v. i.