Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Hana Havelková – Libora Oates-Indruchová (eds.): Vyvlastněný hlas. Proměny genderové kultury české společnosti 1948 – 1989

In: World Literature Studies, vol. 9, no. 4
Ivana Hostová Číslo ORCID

Details:

Year, pages: 2017, 146 - 150
Language: slo
Article type: recenzie / book reviews
Document type: pdf
How to cite:
ISO 690:
Hostová, I. 2017. Hana Havelková – Libora Oates-Indruchová (eds.): Vyvlastněný hlas. Proměny genderové kultury české společnosti 1948 – 1989. In World Literature Studies, vol. 9, no.4, pp. 146-150. 1337-9275.

APA:
Hostová, I. (2017). Hana Havelková – Libora Oates-Indruchová (eds.): Vyvlastněný hlas. Proměny genderové kultury české společnosti 1948 – 1989. World Literature Studies, 9(4), 146-150. 1337-9275.
About edition:
Publisher: ÚSvL SAV, v. v. i.